bedömning

bedömning
• kritik, omdöme, utvärdering, evaluering, skattning, värdering
• kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kritik — • klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • prövning — • examen, förhör, slutförhör, prövning • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning …   Svensk synonymlexikon

  • skärskådan — • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning …   Svensk synonymlexikon

  • värdering — • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning • kritik, omdöme, utvärdering, evaluering, skattning, värdering • uträkning, överslag, uppskattning, värdering …   Svensk synonymlexikon

  • värdesättning — • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning …   Svensk synonymlexikon

  • fundamental analys — s EKON förkortas FA, bedömning av hur ett företags aktiekurs utvecklas i framtiden med hjälp av bl.a. vinstprognoser och nyckeltal …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • kreditvärdering — s ( en, ar) EKON bedömning av en persons el. ett bolags förmåga att uppfylla sina betalningsåtaganden …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”